top of page

מוזיקאי ומלחין, אומן כלי קשת ומיתר ממסורות אגן הים התיכון והמזרח הקרוב. מחבר מוזיקה מקורית המשלבת אלמנטים ממזרח ומערב ונותנת ביטוי חדש להשראה

המגיעה ממסורות מוזיקליות עתיקות.

photo by alex apt

צילום: טל גליק

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

bottom of page