top of page
photo by alex apt
״נביעה״ היא יצירה של מוסיקת עולם מקורית הנותנת ביטוי חדש
להשראה עתיקה ולשנים של חקר פנימי ומוסיקלי עמוק. מוסיקה הנותנת פרשנות ייחודית להשראה המגיעה ממגוון סגנונות ובהם המסורת הפרסית העתיקה, טורקית קלאסית ועממית, איי יוון והבלקן, ניגונים ופיוטים של עדות ישראל ועוד.
 
שילוב הסגנונות יחד יוצר על הבמה מרקם מוסיקלי מרתק ומפגש בין מזרח ומערב, קדם וקדמה, קשב השראה וביטוי. 
פעימה, קשת ומיתר מחברים בין מרחבים של זמן ומקום, מנגנים יצירה שנעה משקט של צלילים בודדים ומרגשים עד לחגיגה גדולה של שמחה. 

My Music on Spotify

bottom of page